Komputer to tylko narzędzie. SNAP Line - EWP

   SNAP Line - EWP to program, którego zadaniem jest ciągłe nadzorowanie przydatności do użycia, wyposażania kontrolno pomiarowego wykorzystywanego w procesach produkcyjnych. Działanie programu nie ogranicza się jedynie do kontroli terminów badań. Najważniejszym elementem programu jest możliwość wykonywania badań i sprawdzeń wyposażenia pomiarowego w ściśle określonych przez użytkownika warunkach.
   Badania i sprawdzenia prowadzone są na przygotowanych wcześniej przez użytkownikach kartach badań. Karty te zawierają opis niezbędnych pomocy warsztatowych, opis działań przygotowawczych i zakończeniowych, specyfikacja kolejnych punktów badań (punkty mierzalne i niemierzalne wraz z ich specyfikacją), itd. Możliwość wykonania badań MSA dodatkowo uwierzytelnia zdolność wyposażenia kontrolno pomiarowego do prawidłowego nadzorowania procesów produkcyjnych.
   Program w wersji uruchomieniowej zawiera kilka podstawowych pól identyfikujących wyposażenie (Typ, Grupa, Nazwa, Identyfikator, Status, itd.). Jednak każdy użytkownik może zdefiniować do 20 dodatkowych pól w dowolny sposób identyfikujących katalogowane wyposażenie. Dzięki temu rozwiązaniu SNAP Line - EWP może służyć nie tylko do ewidencji wyposażenia pomiarowego, ale dowolnego sprzętu pozostającego na wyposażeniu zakładu, które wymaga okresowych przeglądów i sprawdzeń.
   Harmonogram sprawdzeń (tygodniowy lub miesięczny) to bardzo proste narzędzie, pozwalające zobrazować jak w danym roku wyglądać będzie obciążenie badaniami. Narzędzie to stanowi również aktywny filtr, dzięki któremu dalsze etapy pracy z programem (wydruki, analizy) wykonywane mogą być na ograniczonym zestawie kartoteki.
   Zobrazowanie wyników powtarzanych regularnie badań, pozwala zaobserwować zmiany zachodzące w odwzorowywaniu przez narzędzie wymiarów rzeczywistych. Dzięki tej prostej opcji, możliwym staje się przewidzenie momentu, w którym wyposażenie straci swe zdolności pomiarowe. A co za tym idzie, przewidzenie momentu regeneracji lub zakupu nowego wyposażenia.

SNAP Line - WWP

   SNAP Line - WWP w swojej najprostszej postaci to prosty w obsłudze program WYPOŻYCZALNI. Program ten współpracuje z EWP, umożliwiając dokładne określenie w czyich rękach znajduje się aktualnie, konkretny element kartoteki wyposażenia (niezwykle istotny aspekt ewidencji w przypadku konieczności ściągnięcia wyposażenia na czas do badań). Z drugiej strony, WWP pozwala określić, Kto w danej chwili, Co posiada. Najprostsza wersja programu to dwa przyciski, F2 - Wydaj i F3 - Przyjmij. Oczywiście w miarę potrzeb i stosowanych procedur można wzbogacać program o np. obsługę czytników potwierdzających transakcje, obsługę czytników identyfikujących narzędzia, itp.
   Zastosowanie WWP umożliwia nadzorowanie terminów badań wyposażenia pomiarowego, poprzez podanie liczby dni jego użytkowania. Rozwiązanie to pozwala w znacznym stopniu ograniczyć liczbę wykonywanych badań. Wyposażenie nieużywane lub używane rzadko, nie podlega tak częstym badaniom. Jest to oczywiście możliwe tylko przy współpracy EWP i WWP.

Do pobrania

Biuro Usług Komputerowych TECOM                                                                                                            Ostatnia modyfikacja: marzec 2021