Komputer to tylko narzędzie. SNAP Line - SPC

  SNAP Line - SPC to oprogramowanie komputerowe służące prowadzeniu kontroli SPC zarówno w warunkach czysto produkcyjnych (bezpośrednio na linii produkcyjnej), jak i laboratoryjnych. Wielość modułów pomiarowych i analitycznych pozwala stosować program w praktycznie dowolnych dziedzinach działalności wytwórczej i usługowej. Wbudowane w program karty kontrolne pozwalają obserwować zarówno zmienność procesów ciągłych (X, R, s, Sr, itp.), jak i skokowych (p - zmienna liczność próbki, np - stała liczność próbki). Rejestrowanie zmian otoczenia procesu pozwala poddać analizie takie czynniki jak Działania korygujące, występujące w procesach Niezgodności czy też Przyczyny powstawania braków. Wbudowane w program mechanizmy przygotowania monitoringu procesu (Kontrola partii próbnej, Badanie zdolności maszyn, Monitor on-line), pozwalają w sposób przemyślany i konsekwentny nadzorować zdolność prowadzonych procesów. Zastosowane w programie mechanizmy dzielenia i łączenia danych pomiarowych, pozwalają określić wskaźniki zdolności Cp, Cpk, S, R, X, ..., zarówno dla operatora procesu, zmiany, jak i zlecenia produkcyjnego, miesiąca lub kwartału. Kilkadziesiąt gotowych formularzy wydruku oraz moduł Wydruki własne (edytor wspomagający projektowanie własnych wydruków), pozwala raportować jakość, w pawie dowolnej formie.

Nadzorowanie procesu

Histogram

Karta kontrolna (X,Sr,M,CSum,R,S,Cp,Cpk)

Karta braków

   Jednym z bardzo ważnych elementów programu jest możliwość dokładnego zdefiniowania, Kto, Co może robić w ramach poszczególnych modułów. Dzięki temu tylko nieliczni użytkownicy muszą znać całą strukturę oprogramowania. Większość, tak jak to wygląda w rzeczywistości, obsługuje wyłącznie wybrane moduły pomiarowe i podstawowe moduły analityczne (karta kontrolna). Rozwiązanie to pozwala również na pełną identyfikacje danych pomiarowych. Osoba wprowadzająca pomiary zostawia przy nich swój ślad - identyfikator.
   Staranne przygotowanie baz podstawowych (Formaty transmisja danych elektronicznych, Parametry mierzalne i niemierzalne, Niezgodności, Działania korygujące, Przyczyny brakowania) pozwoli w sposób jednoznaczny posługiwać się stosowanymi w programie pojęciami. Automatyczne wywołanie modułu Działania korygujące, w momencie, gdy program stwierdzi niestabilność nadzorowanego procesu, dla każdego użytkownika programu przyniesie ten sam efekt - identyczna lista możliwych rozwiązań. Przygotowanie nowego programu kontroli, w oparciu o wcześniej ustalone zapisy, to znaczna oszczędność czasu poświęconego na to zadanie (część tabel wypełniona zostanie automatycznie).
   Bardzo dokładne zdefiniowanie nadzorowanych w programie parametrów (tolerancje, wartości linii kontrolnych, wartości przyjęcia pomiaru, sposób akwizycji danych, format transmisji z narzędzi cyfrowych, kryteria ocen, itd.), pozwala na minimalne angażowanie w obsługę programu, wykonujących pracę najcięższą - pomiary. Możliwość powiązania SPC z EWP, gwarantuje wykorzystanie w procesie kontroli tylko narzędzi mogących brać w tej kontroli udział. Jednocześnie konieczność wykonania badań sprawdzających, sygnalizowana jest osobą rzeczywiście posiadającym te narzędzia.
   Tym co wyróżnia program SNAP Line - SPC z pośród innych programów przeznaczonych do SPC i SKJ jest prostota jego obsługi na poziomie produkcji. GWARANTUJEMY (niejednokrotnie to sprawdzaliśmy), że na DOKŁADNE PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH W zakresie obsługi programu wystarczy nam 15 MINUT.

Do pobrania

Biuro Usług Komputerowych TECOM                                                                                                            Ostatnia modyfikacja: marzec 2021