Komputer to tylko narzędzie. SNAP Line - MSA

   Od września 2007 roku, program SNAP Line - MSA występuje jedynie jako moduł programu EWP. SNAP Line - MSA jako oddzielny program, dostępny jest w wersji darmowej. Minimalna wersja MSA dostępna w programie darmowym, wyewoluowała do postaci dość złożonego modułu, pozwalającego na wykonywanie wszechstronnej analizy MSA. Moduł MSA pozwala wykonywać analizę zarówno przyrządów pomiarowych, jak i sprawdzianów. Dla narzędzi pomiarowych dostępna jest analiza stabilności (Cg, Cgk), powtarzalności, odtwarzalności i rozdzielczości (R&R) oraz liniowości i niepewności (korelacja). W przypadku sprawdzianów możliwe jest wyznaczenie wskaźników Kappa (dla operatorów i dla poziomu odniesienia), skuteczności, nie wychwycenia sygnału, fałszywego alarmu, możliwe jest również wygenerowanie obszarów ryzyka (detekcja obszaru - GRR). Zaplanowanie nowego badania polega na zaznaczeniu, co będzie badane (znaczniki), oraz wypełnieniu dostępnych pól. Dostępność pól zależy od tego, co będzie badane podczas wykonywania analizy.
   Przed przystąpieniem do wykonania analizy należy ustalić, jakim kryteriom oceny podlegać będą badane narzędzia.
Zgodnie z podziałem na typy analiz, możliwa jest prezentacja wyników. Dla pomiarówki, wyniki analizy mogą wyglądać jak niżej.
   W zależności od typu wykonywanej analizy, wprowadzanie danych odbywa się w podobny, choć nieco różny dla każdego typu analizy sposób. Po wprowadzeniu odpowiedniej liczby danych, analiza do której dane są wprowadzane wykonana zostanie automatycznie. Po wykonani wszystkich zaplanowanych analiz, program automatycznie oceni sprawdzane narzędzie. Wynik sprawdzenia zależy od typu zaplanowanych analiz, ich wyników, oraz ustalonych kryteriów ocen.Dla wzorców i sprawdzianów wyniki analizy MSA wyglądają podobnie:
   Innym ciekawym elementem analizy MSA (w programie EWP), jest możliwość wykonania „masowej” analizy MSA. „Masowa” w tym sensie, że wprowadzenie danych do analiz, odbywa się w sposób zgodny ze schematem pomiaru detalu na produkcji. Innymi słowy, w „masowej” analizie MSA nie jest badana konkretna cecha detalu, lecz wszystkie cechy detalu, wszystkimi narzędziami pomiarowymi przeznaczonymi do kontroli detalu.

Do pobrania

Biuro Usług Komputerowych TECOM                                                                                                            Ostatnia modyfikacja: marzec 2021