Komputer to tylko narzędzie. SNAP Line - ScanPom

   SNAP Line - ScanPom to program współpracujący z programem SNAP Line - SPC i przeznaczony do szybkiego zbierania danych pomiarowych, bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Zbieranie danych odbywa się na specjalnie do tego celu sporządzonych formularzach. Głównym elementem każdego formularza jest siatka. Pracownik wykonując pomiar zaznacza jego pozycję w odpowiedniej kratce siatki. Po wypełnieniu, formularze trafiają na skaner. W zależności od konfiguracji czytanie danych z formularzy pomiarowych może odbywać się na dwa sposoby.
1. Całkowita automatyzacja. Program rozpozna formularz, przyporządkuje go do określonego parametru nadzorowanego w programie SNAP, odczyta i przeliczy wartości pomiarowe oraz zapisze je na odpowiednie karty kontrolne.
2. Praca ręczna. Pracownik obsługujący skaner wskaże, z jakim parametrem powiązać formularz, zeskanuje go, skoryguje ułożenie, skoryguje odczyty (zaznaczy pola nie odczytane, odznaczy pola odczytane nieprawidłowo), przejrzy listę pomiarów i zapisze je. W zależności do zastosowanego skanera i trybu wprowadzania danych, możliwe jest przenoszenie do kilku tysięcy pomiarów na minutę. Precyzyjne zdefiniowanie ustawień podstawowych (dla każdego parametru mogą one być inne), zapewnia poprawną rozpoznawalność pomiarów na poziomie 99%.

Do pobrania

Biuro Usług Komputerowych TECOM                                                                                                            Ostatnia modyfikacja: marzec 2021