Komputer jest tylko narzędziem.  Cennik usług i oprogramowaniaLato 2018 
Promocje Cena PLN
Dla małych - SNAP mikrozawieszone 
Dla dużych - SNAP wg cennika + ProPom w nielimitowanej liczbie stanowisk + 6 000.00 
SNAP dla TS - 5 stanowisk SNAP + 1 stanowisko EWP + MSA12 000.00 
Programy postawowe z grupy SNAP Cena PLN
SNAP Line - SPC mikrozawieszone
SNAP Line - SPC mini (bez kontroli dostępu i elektroniki pomiarowej)4 000
SNAP Line - SPC6 000
SNAP Line - CZ (badanie czujników mechanicznych i cyfrowych)2 500
SNAP Line - EWP (Ewidencja Wyposażenia Pomiarowego)4 000
SNAP Line - WWP (Wypożyczalnia Wyposażenia Pomiarowego)od 2 000
Instalacja i szkolenie z zakresu obsługi programuod 1 000
Pełne wdrożenieuzgadniane 
Moduły dodatkowe SPC Cena PLN
Karta braków (p, u - zmienna liczności próbki i np, c - stała liczność próbki)4 000 
Wydruki własne (wersja testowa)
Mailing (automatyczne mailowanie w przypadku problemów na produkcji)
2 000
Pomiary dynamiczne1 000
Pomiary zależne 1 000
Rejestracja i analiza Działań naprawczych + Pareto 2 000
Rejestracja i analiza Niezgodności + Pareto 2 000
Karty Tak/Nie + Pareto 1 000
Karty Tak/Nie + Pareto cech mierzalnych 1 000
Druga wersja językowa wydruków+10% (nie mniej niż 1 000)
Moduły dodatkowe EWP Cena PLN
MSA (pełna analityka, liniowość, R&R, NDC, niepewność, kappa, …)
2 000
Mailing
1 000
Technologia (powiązanie sprzętu z parametrem kontrolowanym w SPC)
1 000
Masowe MSA1 000
Oprogramowanie pomiarowe Cena PLN
SNAP Line - ProPom (szybkie wprowadzanie danych, minimum SPC)6 000
SNAP Line - WSP (wieloczujnikowa stacja pomiarowa)od 6 000
SNAP Line - MicroPom (pomiary przy pomocy kamery, skanera, aparatu)od 6 000
SNAP Line - ScanPom (pomiary ze skanera)od 4 000
SNAP Line - SvP (serwer plików)od 4 000
Programy pomiarowe na zamówienieuzgadniane
Instalacje wielostanowiskoweCena PLN
Każde następne stanowisko +20% ceny programu podstawowego (nie mniej niż 1 000)
Pakiet sieciowy do 5 stanowsik+50% ceny programu podstawowego
Pakiet sieciowy do 10 stanowisk+90% ceny programu podstawowego
Pakiet sieciowy w nielimitowanej liczbie stanowisk+120% ceny programu podstawowego
Ceny nie zawierają podatku VAT (+23%)
Ceny mogą ulec zmianie
BUK TECOM                                                                                                                                                              Ostatnia modyfikacja: listopad 2018